•  606 931 695 lub 602 261 948
  •  Facebook

Kursy ADR dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne

Kurs ADR 2018r.

ZAPRASZAMY!

- rozpoczęcie kursu 22 wrzesień (sobota)  o godz. 900

- egzamin 29 września (sobota)

Zapisy do 21 września pod numerem 606 931 695

- ADR podstawowy + cysterny


- kurs obsługi urządzeń do napełniania/opróżniania zbiorników transportowych wg ADR/RID

- napełnianie opróżnianie cystern

- obsługa zbiorników LPG

(egzamin przed komisją Transportowego Dozoru Technicznego)

TESTY ADR